22 sierpnia br. po raz piąty Piłsudczycy pielgrzymowali na Jasną Górę. Dla naszego oddziału była to pierwsza pielgrzymka.

Pielgrzymujemy, aby dać wyraz miłości do Matki i Syna, aby podziękować za Wolną Ojczyznę, za Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego Żołnierzy, modlić się za nasze rodziny, Ojczyznę i nas samych.

Przybywamy do miejsca, w którym Marszałek złożył hołd Maryi za wstawiennictwo dające zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej w 1920 r.

Podczas pielgrzymki członkowie związku odebrali odznaczenia, wyróżnienia i awanse. Majorem Związku został prezes oddziału ks. dr Tomasz Trębacz, który odebrał od prezesa ZPRP gen. zw. Stanisława Władysława Śliwy pamiątkowy ryngraf.

Fot. mjr zw. Jerzy Hlades.W wyniku wyborów zarządu oddziału lubuskiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej w skład zarządu wybrani zostali :

Ks. dr Tomasz Trębacz – Prezes oddziału

Pan Jarosław Barski – Wiceprezes oddziału

Pan Jarosław Drobiniak – Sekretarz

Pan Wojciech Ryngier – Skarbnik