V Pielgrzymka Piłsudczyków na Jasną Górę.

22 sierpnia br. po raz piąty Piłsudczycy pielgrzymowali na Jasną Górę. Dla naszego oddziału była to pierwsza pielgrzymka.

Pielgrzymujemy, aby dać wyraz miłości do Matki i Syna, aby podziękować za Wolną Ojczyznę, za Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego Żołnierzy, modlić się za nasze rodziny, Ojczyznę i nas samych.

Przybywamy do miejsca, w którym Marszałek złożył hołd Maryi za wstawiennictwo dające zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej w 1920 r.

Podczas pielgrzymki członkowie związku odebrali odznaczenia, wyróżnienia i awanse. Majorem Związku został prezes oddziału ks. dr Tomasz Trębacz, który odebrał od prezesa ZPRP gen. zw. Stanisława Władysława Śliwy pamiątkowy ryngraf.

Fot. mjr zw. Jerzy Hlades.


Share this post